top of page

OBJEDNÁNÍ FOCENÍ

 • Objednat se můžete telefonicky, emailem, či přes zprávu na mém FB

 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

 • Objednávkou stvrzujete, že souhlasíte s mým stylem fotografováním, na pozdější reklamace nebude brán ohled.

Objednací lhůta

 • Objednací lhůta je cca 2 týdny před termínem, krom NEWBORN a svatby

 • NEWBORN focení rezervujte ještě v těhotenství

 • Focení probíhá vždy ve všední dny - Po-Pá, ve většině případů v odpoledním čase, v případě focení o víkendu si účtuji příplatek 500,-Kč

 • Víkendy a svátky si fotografka vyhrazuje pro rodinu a svůj osobní klid (kromě svateb)

 

Zrušení rezervace

 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem

 

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

 • Cena za konkrétní focení a také co je součástí objedného focení naleznete v CENÍKU

 

Splatnost cen

 • Cena za vybraný fotobalíček je splatná v den focení

 • Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet  ještě před jejich zpracováním

 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

Realizace focení

 • Všechny druhy fotografování probíhají na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to buď v prostorech fotoateliéru  nebo v exteriéru

 • Fotografování probíhá vždy Po-Pá

Ateliérové focení

 • Ateliér je umístěn v mém bytě, je určen každému typu focení, krom Svateb

Exteriérové focení

 • Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení

 • V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

 • Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Karvinou, k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 8,- / km – počítáno pro cestu tam i zpět

Doba focení

 • Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 

 • Fotografie vybírá fotografka a to tak, že ty nejzdařilejší z různých aranží.

 • Druhou variantou pak je výběr zákazníka a to tak, že do 5-ti pracovních dnů po focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě (je vhodnější, pokud záazník chce fotek více) - tuto variantu však musí zákazník sdělit nejpozději u focení.

 • Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf.

 • Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku

 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)

 • Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a  k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit

 • Vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě

 • Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)

 • Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Doba dodání fotografií je 2-4 týdny

 • Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné +zpracování zakázky

 • Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo

 • Doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 6-8 týdnů od svatby.

 • V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1-2 týdny prodloužit.

 • Do týdne po svatbě klient obdrží prvních zhruba 8-10 fotografií jako ukázku, aby měl co ukazovat rodině a známým

Předání fotografií

 • Hotová zakázka  se doručí klientům na Flash disku, který ode mě obdržíte v dárkové krabičce, a zůstává vám.

 • U menších focení (MINIfocení) obdrží klient zakázku prostřednictvím Úschovny na jejich emailovou adresu

 • Tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím pošty

 • Fotografie lze zaslat také poštou za příplatek 80Kč

 • Fotografie lze poslat rovněž elektronicky

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV

 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI !!!

Retuše

 • U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance

 • U novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže. Také se sjednotí pleť

 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • Fotografie tisknu u zvoleného, mnou ověřeného dodavatele.

 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

Archivace fotografií

 • Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

 • Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

 • Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku

 • Pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz nebo zaslat nový usb flash disk za příplatek 350 Kč + poštovné dle tarifu ČP

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Vyhrazuji si právo vždy z fotozakázky uveřejnit na FB 1-3 fotografie na ukázku do portfolia.

Pokud s uveřejněním klient neoushlasí, informuje mě.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

 

 

VŠECHNY TYTO SKUTEČNOSTI BERE KLIENT NA VĚDOMÍ JEŠTĚ PŘED USKUTEČNĚNÍM FOCENÍ

Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel!

bottom of page